Meniu Închide

Concursul local de proiecte de tineret 2020

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ialomița organizează Concursul local de proiecte de tineret în perioada 04.09 – 04.12.2020.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020 prioritățile și măsurile sunt următoarele:

Prioritatea 1. Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați sau excluși social

Măsuri indicative:

 1. Asigurarea accesului egal al tinerilor marginalizați sau excluși social la medii de învățare non-formală, prin abordarea dimensiunilor incluziunii;
 2. Îmbunătățirea competențelor tinerilor marginalizați sau excluși social, în vederea incluziunii sociale.

Prioritatea 2. Împuternicirea tinerilor să acționeze ca factori de schimbare pentru crearea unor comunități durabile 

Măsuri indicative:

 1. Inițierea de acțiuni prietenoase față de mediu prin identificarea și aplicarea de soluții inovative;
 2. Promovarea voluntariatului si a implicarii civice a tinerilor în cadrul comunităților în care trăiesc.

Prioritatea 3. Crearea de oportunități care să faciliteze accesul tinerilor la locuri de muncă de calitate

Măsuri indicative:

a)  Dobândirea de competențe adaptate viitorului muncii prin educație non-formală, formare sau voluntariat, în vederea unei mai bune inserții profesionale pe piața muncii;

b)  Oferirea de servicii de consiliere și orientare în carieră, în vederea unei mai bune adaptabilități la piața muncii

Prioritatea 4.Promovarea educației non-formale, inclusiv prin folosirea mijloacelor de

comunicare on-line

Măsuri indicative:

 1. Dezvoltarea de competențe transversale necesare tinerilor pentru a fi activi în comunitate;
 2. Dezvoltarea de competențe digitale necesare tinerilor în procesul de învățare non-formală, adaptate la contextul actual;
 3. Conștientizarea și prevenirea riscurilor privind siguranța și formele de dependență generate de utilizarea inadecvată a internetului;
 4. Creșterea accesibilității la proiectele europene de tineret, oferirea de sprijin și informații tinerilor.

Prioritatea 5. Promovarea educației pentru sănătate, prevenției și a unui mod de viață sănătos

Măsuri indicative:

 1. Promovarea unui stil de viață sănătos, prin dobândirea unor comportamente și atitudini corecte față de nutriție, activități fizice, petrecere a timpului liber etc;
 2. Conștientizarea și prevenirea riscurilor legate de consumul de substanțe psihoactive ilicite;
 3. Promovarea de servicii de consiliere a tinerilor afectați psiho-emoțional în urmă măsurilor impuse de prevenire a răspândirii și contaminării SARS-COV-2.

Prioritatea 6. Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură

Măsuri indicative:

 1. Facilitarea accesului la activități culturale;
 2. Stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic;
 3. Conștientizarea identității naționale prin păstrarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești. 

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2020 este 45.500 lei .

 Suma maximă acordată pentru un proiect este de13.650 lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cuprivire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2020, dar pepriorități diferite.

Calendarul de desfășurare a concursului:

-depunerea dosarului de concurs:07.09- 24.09.2020, între orele 08:30 -16:00, de luni până joi și vineri,între orele 08:30-14:00, (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Ialomița,Strada Aleea Stadionului, Nr.3, Slobozia, Ialomița ;

 -etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 25.09 – 28.09.2020;

-afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului:28.09.2020;

-depunerea completărilor:29.09 – 05.10.2020;

-verificarea completărilor depuse: 06.10 – 07.10.2020;

– afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului:07.10.2020;

-depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 08 – 09.10.2020;

-analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:12 -13.10.2020;

-afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:13.10.2020;

– etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:14.10 – 15.10.2020;

– afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:15.10;                                 depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:16.10- 19.10.2020;

-analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:20.10 – 22.10.2020;

-afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor și a rezultatelor finale:22.10.2020

 Perioada de desfășurare a a proiectelor de tineret: 01.11 – 04.12.2020.

 Contestațiile la Concursul local se depun pe adresa de e-mail concurs.proiecte@mts.ro .

Având în vedere restricțiile impuse de pandemie, perioada de depunere a proiectelor a fost redusă pentru a facilita desfășurarea proiectelor pe o perioadă mai mare.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Ialomița www.dsjil.ro  sau de la adresa de mail  djst.ialomita@mts.ro .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *