Meniu Închide

Concurs ″MESAJUL MEU ANTI-BULLYING″

În perioada 10.12.2021-22.12.2021, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret IALOMIȚA organizează  concursul  județean de conținut online (foto/ video) ″MESAJUL MEU ANTI-BULLYING″ destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14- 35 ani.

Concursul județean de conținut online (foto/ video) are ca scop  implicarea tinerilor în identificarea unor metode de prevenire  a fenomenului de bullying –violența psihologică, determinarea acestora să ia atitudine în cazul comiterii de fapte antisociale în care sunt implicați,  precum și stimularea creativității acestora.

GRUPURI ȚINTĂ:

  • Grupul I – tineri cu vârsta cuprinsă între 14-19 ani;
  • Grupul II – tineri cu vârsta cuprinsă între 20-25 ani;
  • Grupul III – tineri cu vârsta cuprinsă între 26-35 ani;

TEMA CONCURSULUI:

                        „MESAJUL MEU ANTIBULLYING″

Obiectivele concursului

O1-Organizarea unui concurs județean de creare conținut online cu tema „MESAJUL  MEU ANTI-BULLYING”, în vederea conștiențizării efectelor negative pe care violența psihologică o are în rândul tinerilor.

O2– Încurajarea tinerilor în a se implica în combaterea fenomenului de violență psihologică.

REGULI DE PARTICIPARE:

 Condiții generale

Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului de organizare și desfășurare.

Înscrierea la concurs se face direct prin completarea următorului formular:

https://forms.gle/noNvdJWnmNoFGzZQ6 unde pot fi încărcate, de asemenea și fotografiile/videoclipurile realizate.

 Condiții de participare la concurs

            Fiecare participant se poate înscrie în concurs cu maxim două fotografii respectiv maxim două videoclipuri.   

Dacă în fotografii apar persoane, atunci publicarea lor se va face pe baza unui acord semnat de către participant (sau părintele/tutorele legal al participantului, dacă acesta este minor) conform Regulamentului General privind Protecția Datelor cu caracter personal(GDPR).

Creativitatea tinerilor trebuie să îmbrace forma unui mesaj care sã nu contravinã legislației în vigoare sau ordinii publice ori bunelor moravuri.
Mesajul va fi realizat prin folosirea instrumentelor digitale.

Se va lăsa la latitudinea participanților ce softuri vor fi folosite, metodica, scenariul.
Duratã mesaj pentru videoclipuri : maxim 60 secunde.  

Perioada de desfășurare a concursului

 Concursul se desfășoară după următorul calendar:

– 10.12.2021-20.12.2021 – înscrierea concurenților și primirea lucrărilor;

– 21.12.2021 – jurizarea lucrărilor;

– 22.12.2021 – anunțarea câștigătorilor și premierea lor.

   Jurizarea

Toate fotografiile și videoclipurile înscrise în perioada menționată vor fi evaluate de juriul constituit în cadrul DJST Ialomița.

În funcție de evoluția situației privind pandemia se va anunța ulterior dacă va fi organizată o festivitate de premiere. În cazul în care acest lucru nu va fi posibil, câștigatorii vor fi contactati prin e-mail ( sau alte date de contact) pentru acordarea premiilor.

  Criterii de jurizare

   Evaluarea tehnică:

– creativitatea şi originalitatea conţinutului 20p

– exprimarea coerentă în livrarea mesajului 20p

– elementele vizuale folosite în captarea atenţiei publicului larg 20p

– originalitate, expresivitate şi sensibilitate 20p

– calitatea tehnică (audio-video) 20p

Premiile concursului

            Un număr de 100 de tineri vor fi premiați în urma organizării concursului.

Premiile constau în tablete, baterii externe, memorii USB, căști wireless și camere web.

Fiecare grup țintă va fi premiat astfel:

  • Grupul I – tineri cu vârsta cuprinsă între 14-19 ani;

            Secțiunea Fotografie                                                             Secțiunea  Videoclip

            Premiul I                                                                               Premiul I

            Premiul II                                                                              Premiul II

            Premiul III                                                                            Premiul III

             Mențiuni                                                                               Mențiuni

Grupul II – tineri cu vârsta cuprinsă între 20-25 ani;

Secțiunea Fotografie                                                 Secțiunea  Videoclip

Premiul I                                                                               Premiul I

Premiul II                                                                              Premiul II

Premiul III                                                                            Premiul III

 Mențiuni                                                                               Mențiuni

Grupul III – tineri cu vârsta cuprinsă între 26-35 ani;

            Secțiunea Fotografie                                                             Secțiunea  Videoclip

            Premiul I                                                                               Premiul I

            Premiul II                                                                              Premiul II

            Premiul III                                                                            Premiul III

             Mențiuni                                                                               Mențiuni

Așteptăm cât mai mulți tineri să dea curs inițiativei noastre și le urăm succes tuturor participanților!

Persoana de contact: Daniela Roșioru, consilier juridic DJST Ialomița

Tel. 0723810910

E-mail: djst.ialomita@mts.ro

Web site : www.dsjil.ro

VIOLENŢA PSIHOLOGICĂ– BULLYING

            Bullying-ul este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acţiune sau serie de acţiuni, comportamente ce se desfăşoară în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale.

            Din ce în ce mai mulți copii și adulți se luptă cu fenomenul bullying aproape în fiecare zi acasă, în curtea școlii, în clase, pe internet, în comunitatea locală și chiar mai departe.

            În literatura românească de specialitate, conceptul Bullying este slab definit. Cauzele și consecințele fenomenului bullying nu sunt noi, sunt manifestate la toate generațiile de copii și tineri. Se remarcă însă o creștere rapidă a frecvenței sau un specific al violenței de la o anumită perioadă de vârstă, în funcție de gen, fenomenul bullying având mod de manifestare specific, cu repercursiuni la vârsta adultă.

            Fenomenul bullying pare să fie încă o problemă insuficient conștientizată în societatea românească și poate un subiect incomod.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *