Meniu Închide

Legislație

Legislație aplicată:

Legea educaţiei fizice şi sportului – nr.69/28 aprilie 2000

Hotararea de Guvern nr. 884/14 septembrie 2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000.

LEGE   Nr. 350 din  2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

HG Nr1447_2007 – Norme financiare pentru activitatea sportiva.

Legea Tinerilor Nr.350 din 21 iulie 2006.

Legea Voluntariatului Nr.78/2014.

Ordonanta de Urgenta Nr. 26 din 30 ianuarie 2000 privind asociatiile si fundatiile

Legislație specifică:

Legea nr. 333/2006 – privind infiintarea centrelor de informare si consiliere pentru tineret;

Hotărârea Guvernului României privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor MTS în domeniul activităţii de tineret cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 259/ 2006 modificată şi completată de HG nr. 651/ 2009;

Hotărârea Guvernului României privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, HG nr. 264/ 2003 republicată.

Legea nr. 15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala; 

Legislație sportivă:

Legea sportului nr.69/2000;

HG. nr.884/13.09.2007 – privind punerea in aplicare a dispozitiilor legiisportului nr.69/2000;

Legea nr. 34/2009 privind modificarea si completarea legii sportului;

HG. nr. 1447/2007 – privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva modificata si completata prin HG. nr. 924/2012 in Monitorul Oficial nr.661/2012;

Legea nr.4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive;

Legea nr.10/2012 pentru modificarea si completarea legii nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive;

Legea nr.321/22.11.2007 – organizarea si functionarea cabinetelor de medicina sportive;

Ordinul nr. 130/28.03.2006 – privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale Municipiului Bucuresti;

OG. nr.59/30.08.2006 – privind utilizarea suplimentelor nutritive de catre sportivi;

Ordinul nr.4079/25.05.2006 – privind infiintarea centrelor nationale de excelenta pe langa unitatile de invatamant cu program sportiv integrat si suplimentar;

Legea nr. 227/07.06.2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, modificata si completata prin OUG nr.150/2008 aprobata prin Legea nr.122/2009;

Legea nr.551/30.11.2004 – organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva;

HG. nr.124/1991 – privind organizarea si functionarea Comitetului Olimpic Roman, completata prin HG. nr. 631/1995 si modificata prin HG. nr. 883/1998;

ORDONANȚĂ nr. 26 din 30 ianuarie 2000cu privire la asociații și fundații

LEGE nr. 350 din 2 decembrie 2005privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

ORDONANŢĂ nr. 15 din 14 iulie 2010 (*actualizată*)privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport(actualizată până la data 11 decembrie 2011*)