Meniu Închide

Tineret

CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET (CLPT) 2021

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ialomița organizează în perioada 14 iunie- 26 noiembrie 2021 Concursul local de proiecte de tineret.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare. Fiecare solicitant poate depune maximum 1 proiect pe prioritate.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 prioritățile și măsurile indicative sunt următoarele:

Priorități și măsuri indicative

Prioritatea 1. Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați sau excluși social
Măsuri indicative:
a) Asigurarea accesului egal al tinerilor marginalizați sau excluși social la medii de învățare non-formală, prin abordarea dimensiunilor incluziunii;
b) Îmbunătățirea competențelor tinerilor marginalizați sau excluși social, în vederea incluziunii sociale.

Prioritatea 2. Împuternicirea tinerilor să acționeze ca factori de schimbare pentru crearea unor comunități durabile
Măsuri indicative:
a) Inițierea de acțiuni prietenoase față de mediu prin identificarea și aplicarea de soluții inovative;  
b) Promovarea voluntariatului si a implicarii civice a tinerilor în cadrul comunităților în care trăiesc;
c) Încurajarea dialogului responsabil între tinerii din mediul rural și reprezentanții autorităților publice, incluziunea tinerilor în viața comunității și creșterea rolului pe care aceștia îl au în procesul de luare a deciziilor;

Prioritatea 3. Crearea de oportunități care să faciliteze accesul tinerilor la locuri de muncă de calitate
Măsuri indicative:
a) Dobândirea de competențe adaptate viitorului muncii prin educație non-formală, formare sau voluntariat, în vederea unei mai bune inserții profesionale pe piața muncii;
b) Oferirea de servicii de consiliere și orientare în carieră, în vederea unei mai bune adaptabilități la piața muncii

Prioritatea 4. Promovarea educației non-formale, inclusiv prin folosirea mijloacelor de comunicare on-line
Măsuri indicative:
a) Dezvoltarea de competențe transversale necesare tinerilor pentru a fi activi în comunitate;
b) Dezvoltarea de competențe digitale necesare tinerilor în procesul de învățare non-formală, adaptate la contextul actual;
c) Conștientizarea și prevenirea riscurilor privind siguranța și formele de dependență generate de utilizarea inadecvată a internetului;
d) Creșterea accesibilității la proiectele europene de tineret, oferirea de sprijin și informații tinerilor;
e) Consolidarea sectorului de tineret în mediul rural și susținerea educatorilor, lucrătorilor de tineret, structurilor informale și formale de reprezentare a tinerilor din mediul rural sau care oferă servicii acestora;
f) Facilitarea accesului tinerilor din mediul rural la o educație de calitate și oportunități de dezvoltare personală, profesională și socială în limba maternă.

Prioritatea 5. Promovarea educației pentru sănătate, prevenției și a unui mod de viață sănătos
Măsuri indicative:
a) Promovarea unui stil de viață sănătos, prin dobândirea unor comportamente și atitudini corecte față de nutriție, activități fizice, petrecere a timpului liber etc;
b) Conștientizarea și prevenirea riscurilor legate de consumul de substanțe psihoactive ilicite;
c) Promovarea de servicii de consiliere a tinerilor afectați psiho-emoțional în urmă măsurilor impuse de prevenire a răspândirii și contaminării SARS-COV-2.

Prioritatea 6. Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură
Măsuri indicative:
a) Facilitarea accesului la activități culturale;
b) Stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic;
c) Conștientizarea identității naționale prin păstrarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești;
d) Dezvoltarea oportunităților culturale pentru tinerii din mediul rural și promovarea consumului cultural, diversității culturale a identității locale, regionale și europene în rândul acestora.

Calendarul de desfășurare al Concursului local de proiecte de tineret (CLPT) 2021

Nr.crt.Perioada EtapaObservatii
01.14-30 iunie 2021Perioada de depunere a proiectelor pentru CLPTLa sediul DJST Ialomița din Strada Aleea Stadionului, nr. 3, Slobozia, Luni-Joi între orele 08:30 -16:00 și Vineri între orele 08:30-14:00 (cu excepţia zilelor nelucrătoare)
02.1 iulie 2021Timp rezervă de așteptare a eventualelor proiecte depuse prin postă/ curier 
03.2-7 iulie 2021Etapa II 
04.8 iulieAfișare rezultate preliminare pentru Etapa ISite DJST Ialomița
05.9-15 iulie 2021Etapa de depune completări 
06.16-19 iulie 2021Etapa I- verificarea completărilor depuse 
07.19 iulie 2021Afișare rezultate finale pentru Etapa ISite DJST Ialomița
08.20-22 iulie 2021Depunerea contestațiilor pentru Etapa ISe depun la MTS
09.23-27 iulie 2021Analiza contestațiilor Etapei IComisie constituită la nivel de MTS
10.28 iulie 2021Afișarea rezultatelor Contestațiilor la etapa I 
11.29 iulie – 3 august 2021Etapa a II-a 
12.4 august 2021Afișarea rezultatelor pentru Etapa a II-aSite DJST Ialomița
13.5-9 august 2021Depunerea contestațiilor pentru Etapa a II-aSe depun la MTS
14.10-16 august 2021Analiza contestațiilor Etapei a II-aComisie constituită la nivel de MTS
15.16 august 2021Afișarea rezultatelor Contestațiilor la etapa a II-aSite MTS
16.17 august 2021Afisarea rezultatelor finale CLPTSite DJST Ialomița
17.18-19 august 2021Redactare și transmitere solicitare accord finanțare 
18.20-24 august 2021Termen răspuns acorduri 
19.25 august- 1 septembrie 2021Întocmire referate și încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă 
20.2 septembrie-26 noiembrie 2021Perioadă derulare proiecte 

 Dosarele de concurs se depun in perioada 14.06- 30.06.2021, între orele 08:30 -16:00, de luni până joi și vineri, între orele 08:30-14:00, (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Ialomița din Strada Aleea Stadionului nr. 3, Slobozia, jud. Ialomița.

Bugetul Concursului local de proiecte de tineret este de 75.000 lei cu o limită maximă pe proiect de 22.500 lei.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Ialomița www.dsjil.ro , sau de la adresa de mail djst.ialomita@mts.ro.

Metodologie pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021

OMTS 337 din 2021- Ghidul Solicitantului Concurs Local de Proiecte de Tineret

Concursul local de proiecte de tineret 2020

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ialomița organizează Concursul local de proiecte de tineret în perioada 04.09 – 04.12.2020.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020 prioritățile și măsurile sunt următoarele:

Prioritatea 1. Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați sau excluși social

Măsuri indicative:

 1. Asigurarea accesului egal al tinerilor marginalizați sau excluși social la medii de învățare non-formală, prin abordarea dimensiunilor incluziunii;
 2. Îmbunătățirea competențelor tinerilor marginalizați sau excluși social, în vederea incluziunii sociale.

Prioritatea 2. Împuternicirea tinerilor să acționeze ca factori de schimbare pentru crearea unor comunități durabile 

Măsuri indicative:

 1. Inițierea de acțiuni prietenoase față de mediu prin identificarea și aplicarea de soluții inovative;
 2. Promovarea voluntariatului si a implicarii civice a tinerilor în cadrul comunităților în care trăiesc.

Prioritatea 3. Crearea de oportunități care să faciliteze accesul tinerilor la locuri de muncă de calitate

Măsuri indicative:

a)  Dobândirea de competențe adaptate viitorului muncii prin educație non-formală, formare sau voluntariat, în vederea unei mai bune inserții profesionale pe piața muncii;

b)  Oferirea de servicii de consiliere și orientare în carieră, în vederea unei mai bune adaptabilități la piața muncii

Prioritatea 4.Promovarea educației non-formale, inclusiv prin folosirea mijloacelor de

comunicare on-line

Măsuri indicative:

 1. Dezvoltarea de competențe transversale necesare tinerilor pentru a fi activi în comunitate;
 2. Dezvoltarea de competențe digitale necesare tinerilor în procesul de învățare non-formală, adaptate la contextul actual;
 3. Conștientizarea și prevenirea riscurilor privind siguranța și formele de dependență generate de utilizarea inadecvată a internetului;
 4. Creșterea accesibilității la proiectele europene de tineret, oferirea de sprijin și informații tinerilor.

Prioritatea 5. Promovarea educației pentru sănătate, prevenției și a unui mod de viață sănătos

Măsuri indicative:

 1. Promovarea unui stil de viață sănătos, prin dobândirea unor comportamente și atitudini corecte față de nutriție, activități fizice, petrecere a timpului liber etc;
 2. Conștientizarea și prevenirea riscurilor legate de consumul de substanțe psihoactive ilicite;
 3. Promovarea de servicii de consiliere a tinerilor afectați psiho-emoțional în urmă măsurilor impuse de prevenire a răspândirii și contaminării SARS-COV-2.

Prioritatea 6. Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură

Măsuri indicative:

 1. Facilitarea accesului la activități culturale;
 2. Stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic;
 3. Conștientizarea identității naționale prin păstrarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești. 

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2020 este 45.500 lei .

 Suma maximă acordată pentru un proiect este de13.650 lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cuprivire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2020, dar pepriorități diferite.

Calendarul de desfășurare a concursului:

-depunerea dosarului de concurs:07.09- 24.09.2020, între orele 08:30 -16:00, de luni până joi și vineri,între orele 08:30-14:00, (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Ialomița,Strada Aleea Stadionului, Nr.3, Slobozia, Ialomița ;

 -etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 25.09 – 28.09.2020;

-afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului:28.09.2020;

-depunerea completărilor:29.09 – 05.10.2020;

-verificarea completărilor depuse: 06.10 – 07.10.2020;

– afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului:07.10.2020;

-depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 08 – 09.10.2020;

-analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:12 -13.10.2020;

-afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:13.10.2020;

– etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:14.10 – 15.10.2020;

– afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:15.10;                                 depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:16.10- 19.10.2020;

-analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:20.10 – 22.10.2020;

-afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor și a rezultatelor finale:22.10.2020

 Perioada de desfășurare a a proiectelor de tineret: 01.11 – 04.12.2020.

 Contestațiile la Concursul local se depun pe adresa de e-mail concurs.proiecte@mts.ro .

Având în vedere restricțiile impuse de pandemie, perioada de depunere a proiectelor a fost redusă pentru a facilita desfășurarea proiectelor pe o perioadă mai mare.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Ialomița www.dsjil.ro  sau de la adresa de mail  djst.ialomita@mts.ro .